Ders Notları - Önemli Notlar - Özetler

SINAV TÜRLERİ VE SORU YAZIMI Eğitim hizmeti,öğrencinin kendini geliştirmesi, kültürlenmesi, önya...
YAZILI VE SÖZLÜ YOKLAMALAR YAZILI YOKLAMALAR Öğrencilere birkaç soru yazdırılıp veya yazılı...
Bitkiler
BİTKİLERBitkileri de yine kendi içerisinde iki alt gruba ayırabiliriz. Bitkileri çiçekli olup olmadı...
Kuvvet ve Hareket
Kuvveti TanıyalımVarlıkların Hareket ÖzellikleriÇevremizdeki varlıkların bazıları hareketli halde ba...
Canlı ve Cansız Varlıklar
Canlıların Benzerlik ve FarklılıklarıVarlıklar canlı ve cansız varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.C...
MantarlarMantarlar, kök, gövde, yaprak ve çiçekleri olmayan canlı grubudur. Kendi besinlerini üretem...
Çevremizdeki varlıkların özelliklerini algılamamızı sağlayan organlar duyu organlarımızdır. Duyu org...
Sesin meydana gelmesindeki etki maddenin titreşmesi’dir.Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir. İki...
Periyodik Tablo ve Özellikleri
18. yy. başlarından itibaren bilim adamları keşfettikleri yeni elementlerle daha önceden bulunmuş ol...
Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşlemleri I-Yürütme Fonksiyonunun Niteliği Yürütme fonksiyonunun m...

Ders Notları (Yeni Eklenen)

Merak Edilenler (Yeni Eklenen)