Ders Notları - Önemli Notlar - Özetler

Nasıl Beslenmeliyiz? Yaşamımızı sağlıklı bir biçimde sürdürebilmemiz için dengeli ve sağlıklı be...
Beslenme Neden Gereklidir? Canlılar beslenemezlerse yaşamlarını sürdüremezler. Tüm canlılar büyüye...
ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Hangi düzeyde olursa olsun her çeşit eğitim çabası sonunda öğre...
SINAV TÜRLERİ VE SORU YAZIMI Eğitim hizmeti,öğrencinin kendini geliştirmesi, kültürlenmesi, önya...
YAZILI VE SÖZLÜ YOKLAMALAR YAZILI YOKLAMALAR Öğrencilere birkaç soru yazdırılıp veya yazılı...
Bitkiler
BİTKİLERBitkileri de yine kendi içerisinde iki alt gruba ayırabiliriz. Bitkileri çiçekli olup olmadı...
Kuvvet ve Hareket
Kuvveti TanıyalımVarlıkların Hareket ÖzellikleriÇevremizdeki varlıkların bazıları hareketli halde ba...
Canlı ve Cansız Varlıklar
Canlıların Benzerlik ve FarklılıklarıVarlıklar canlı ve cansız varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.C...
MantarlarMantarlar, kök, gövde, yaprak ve çiçekleri olmayan canlı grubudur. Kendi besinlerini üretem...
Çevremizdeki varlıkların özelliklerini algılamamızı sağlayan organlar duyu organlarımızdır. Duyu org...