Kimyasal Bağlar

İyonik ve Kovalent Bağ ve Bileşiklerdeki Atom Sayıları Çalışma Kağıdı

Ortaokul 4 (İlköğretim 8) sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Kimyasal Bağlar Konusuyla ilgili İyonik ve Kovalent bağlı bileşiklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan çalışma kağıdı. Bir önceki çalışmaya ek olarak, Bileşiklerde bulunan atom türleri ve sayılarının da kavranması amaçlanmıştır.

Bileşik Formülü

Kovalent Bağ

İyonik ve Kovalent Bağlı Bileşikler Çalışma Kağıdı

Ortaokul 4 (İlköğretim 8) sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Kimyasal Bağlar Konusuyla ilgili İyonik ve Kovalent bağlı bileşiklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan çalışma kağıdı.

Bileşik Formülü Kovalent Bağ İyonik Bağ

 

Bileşiği oluşturan        elementlerin adı

 

Elementlerin Yaygın İyon Yükü ve Grup Numarası İlişkisi Çalışma Kağıdı

Ortaokul 4 (İlköğretim 8) Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Yapısı ve Özellikleri - Kimyasal Bağlar konusuna yönelik çalışma kağıdı.
Anyon ve katyonların iyon yükleri ile periyodik tabloda bulundukları grup numaraları arasındaki bağlantının anlaşılması amacıyla aşağıdaki tablo öğrencilerle birlikte doldurulabilir.

İyon yükü ile grup numarası ilişkili midir?

  Elektron dizilimi

 

Suyun Elektrolizi

Deneyin Amacı:

SUYUN ELEKTRİK AKIMININ ETKİSİYLE ELEMENTLERİNE AYRILMASININ GÖZLENMESİ
Deney Malzemeleri:

Güç kaynağı (veya 9V pil), deney tüpü- 2 adet, çelik elektrot-2 adet, krokodil kablo, cam çubuk, damlalık, üç ayak, statif çubuk, beherglas (800 ml), bunzen kıskacı, su, sülfirik asit veya sodyum karbonat
Deneyin Yapılışı:

DENEYİN YAPILIŞI:

RSS - Kimyasal Bağlar beslemesine abone olun.