F.6.5. Ses ve Özellikleri

Sınıf: 

Bu ünitede öğrencilerin; sesin yayıldığı ortamları tahmin etmeleri ve bu tahminleri test etmeleri, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklı olduğunu ve aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğunu fark etmeleri, sesin sürat ve enerjiye sahip olduğunu kavramaları, sesin maddeyle etkileştiğini, etkileşim sonucunda sesin madde tarafından soğurulduğunu veya yansıtıldığını gözlemlemeleri, akustik kavramını ve mimarideki akustik uygulamalarını kavramaları amaçlanmaktadır.

TEOG 2 Öncesi Çalışma Kağıtları

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
SES ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
MADDENİN HALLERİ VE ISI ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
CANLILAR VE BESİN İLİŞKİLERİ ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
Periyodik Cetvelin Özellikleri
Periyodik cetvelde elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementler alt alta sıralanmıştır.
Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot denir. Periyodik cetvelde 7 tane periyot vardır.

RSS - F.6.5. Ses ve Özellikleri beslemesine abone olun.