Hücre Zarı

Hücre Zarı

Terim Açıklaması: 

Hücrenin dış yüzeyini çevreleyen bir tabaka oluşturur. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.