Fen Bilimleri Terimleri

Ametal

1-Elektrik iletkenliği düşük, kolayca anyonlar verebilen, oksitleri asit oluşturan ve genellikle periyodik çizelgenin IV-VII’nci gruplarında bulunan kükürt, fosfor gibi elementler.
2-Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler.

Metal

Periyodik çizelgenin sol ve orta tarafında yer alan, dövülebilen, çekilebilen tel ve levha hâline getirilebilen, metalik parlaklık gösteren, ısı ve elektrik iletkenliği iyi olan oksitleri bazik özellik gösteren elementler.

Soygaz

Periyodik çizelgenin sekizinci grubunu oluşturan He, Ne, Ar, Kr, Xe ve Rn gibi kolayca reaksiyona girmeyen gazlar. Asalgaz.
Bu elementlerin son katmanları doludur ve kararlı yapıdadırlar. Helyum sadece son katmanında 2 elektron bulundurduğu halde bu grupta yer alır.

Periyot

Periyodik çizelgede yatay sıraların adı. Periyodik cetvelde 7 adet periyot bulunur. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Aynı periyotta elementlerin benzerlik oranları düşüktür.

Difüz Işık

Yarı geçirgen bir yüzeyden geçerek konu üzerine düşen ışığa ise difüz (yayınık) ışık denir. Direkt ışığın tersine difüz ışık yumuşak bir karaktere sahiptir. Nesne bu tip bir ışıkla aydınlatılacak olursa, bu durumda görüntünün sınırları belirsizleşir. Yani görüntünün keskinliği zayıflar.

Sayfalar

RSS - Fen Bilimleri Terimleri beslemesine abone olun.