Fen Bilimleri Terimleri

Lahar

Yanardağ püskürmesi sonucunda dağın yamaçlarından aşağı inen, erimiş buz, kül, çamur ve kayalardan oluşan volkanik çamur.

Fay

Levha tektoniği nedeniyle yerkabuğunun kimi bölgelerinde büyük gerilme, sıkışma ya da bükülmeler görülür; bu basınç, kabukta fay adı verilen kırılmalara yol açar. Faylar, depremlerin oluş nedeni sayılır.

Deprem

Yerkabuğunda (ya da kayalık bölge de diyebiliriz) oluşan gerilmenin zamanla birikerek, sonunda kaya bloğunun zayıf bir noktasından kırılmasıyla yeni bir fay oluşumuna ya da var olan fayın kaymasına bağlı olarak meydana gelen yer sarsıntısı.

Dağınık Yansıma

Dağınık yansıma, gelen ışığın yüzeye geldiği açıyla yansıması yerine birçok açıyla yansıması durumudur. İdeal dağınık yansıma yüzeyinde, yüzeyi çevreyen yarım küre içerisinde her doğrultuda eşit aydınlanma şiddeti görülür (Lambert Yansıması).

Soğurma özelliği olmayan yüzeyler, alçı benzeri tozlar, kâğıt gibi lifli yapılar, veya mermer gibi polikristalin yapılar ışığı yüksek bir verimle dağınık bir şekilde yansıtırlar. Sıradan maddelerin çoğu ışığı düzgün ve dağınığık yansımların bir karışımı şeklinde yansıtır.

Sayfalar

RSS - Fen Bilimleri Terimleri beslemesine abone olun.