En büyük yanlış, yanlışlarının farkında olmamaktır.