Kendini bilen olur, bilmeyen olur; kendini bilen, bilmeyenin kusuruna bakmaz.