Periyodik Cetvel

Metal

Periyodik çizelgenin sol ve orta tarafında yer alan, dövülebilen, çekilebilen tel ve levha hâline getirilebilen, metalik parlaklık gösteren, ısı ve elektrik iletkenliği iyi olan oksitleri bazik özellik gösteren elementler.

Henry Moseley

Moseley’in yaşam öyküsü, 23 Kasım 1887’de İngiltere’nin güney sahillerinde Weymouth (Veymut) kentinde başladı. Moseley’in babası Oxford Üniversitesinde anatomi profesörüydü. Moseley de aynı üniversitenin fizik bölümüne kaydoldu ve 1910 yılında, 23 yaşlarında doktora derecesini aldı. Daha sonra Profesör Ernest Rutherford’un seçtiği gençlerden biri olarak onun yanında çalışmaya başladı. Rutherford, çevresinde gelecek vaat eden gençleri topluyor ve onları atom fiziğinin yanıt bekleyen acil sorunları üzerine yönlendiriyordu.

Periyodik Tablo ve Özellikleri

Periyodik Tablo ve Özellikleri

18. yy. başlarından itibaren bilim adamları keşfettikleri yeni elementlerle daha önceden bulunmuş olan elementlerin benzer yada farklı özelliklerinin olduğunu fark etmişler ve gittikçe artan element çeşitlerini bu benzer özelliklerine göre gruplandırmaya başlamışlar. Böylece elementlerin karıştırılması ihtimali en aza indirilmiş oldu hem de daha kolay öğrenilmesi sağlandı.

JOHAN DÖBEREİNER (1780-1849)
Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında Döbereiner yapmıştır. Döbereiner; benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturmuştur.

RSS - Periyodik Cetvel beslemesine abone olun.