Oyunlar - Eğitsel/Eğitici Oyunlar - MEB Oyunları

Bu etkinlikteki amacımız; yakıtların katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılmasının öğretilmesidir. E...
Bu etkinliğimiz ilkokul 3.sınıflara yöneliktir. Etkinlikteki amaç, Dünya'nın hangi katmanlardan oluş...
Bu etkinliğimizdeki amaç, Dünya'nın hangi katmanlardan oluştuğunun kavranması ve katmanların sıralam...
Bu etkinliğimizin amacı gökkuşağını oluşturan renklerin öğrenilmesi ve gökkuşağındaki sıralamasının...
Bu etkinliğin amacı, yüklerine göre atomların öğretilmesidir. Etkinliğimizde verilen açıklamalara gö...
Bu etkinlikteki amaç, Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarının sıralamasının öğre...
Bu etkinlikteki amaç, gezegenlerin büyüklüklerinin kavranmasıdır. Etkinliğimizde gezegenleri en küçü...
Bu etkinlikte amaç, atomun tarihsel gelişim sürecinde çeşitli fikirleri ortaya atan bilim adamları v...
Bu etkinliğimizde amaç, öğrencilerimizin yavru bakımına göre canlıları gruplandırmasını sağlamaktır....
Bu etkinlikteki amacımız eşeyli ve eşeysiz üreyen canlıların ayırt edilebilmesini sağlamaktır. Veril...

Ders Notları (Yeni Eklenen)

Merak Edilenler (Yeni Eklenen)