Ders Notları

Ders Notları

Ders Notları
Nasıl Beslenmeliyiz? Yaşamımızı sağlıklı bir biçimde sürdürebilmemiz için dengeli ve sağlıklı...
0
Ders Notları
Beslenme Neden Gereklidir? Canlılar beslenemezlerse yaşamlarını sürdüremezler. Tüm canlılar...
0
Ders Notları
ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Hangi düzeyde olursa olsun her çeşit eğitim çabası sonunda...
0
Ders Notları
SINAV TÜRLERİ VE SORU YAZIMI Eğitim hizmeti,öğrencinin kendini geliştirmesi, kültürlenmesi,...
0
Ders Notları
YAZILI VE SÖZLÜ YOKLAMALAR YAZILI YOKLAMALAR Öğrencilere birkaç soru yazdırılıp veya yazılı...
0
Bitkiler
Ders Notları
BİTKİLERBitkileri de yine kendi içerisinde iki alt gruba ayırabiliriz. Bitkileri çiçekli olup...
0
Kuvvet ve Hareket
Ders Notları
Kuvveti TanıyalımVarlıkların Hareket ÖzellikleriÇevremizdeki varlıkların bazıları hareketli halde...
0
Canlı ve Cansız Varlıklar
Ders Notları
Canlıların Benzerlik ve FarklılıklarıVarlıklar canlı ve cansız varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır....
0
Ders Notları
MantarlarMantarlar, kök, gövde, yaprak ve çiçekleri olmayan canlı grubudur. Kendi besinlerini...
0
Ders Notları
Çevremizdeki varlıkların özelliklerini algılamamızı sağlayan organlar duyu organlarımızdır. Duyu...
0
Ders Notları
Sesin meydana gelmesindeki etki maddenin titreşmesi’dir. Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir...
0
Periyodik Tablo ve Özellikleri
Ders Notları
18. yy. başlarından itibaren bilim adamları keşfettikleri yeni elementlerle daha önceden bulunmuş...
0

Sayfalar