Ders Notları

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Ders Notları

Ders Notları
Katı Basıncı - Katılarda Basınç Boş bir şişeyi kum yüzey üzerine bırakıp kaldırdığınızda,...
0
8.Sınıf Basınç
Ders Notları
Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler...
0
Enerji Dönüşümleri
Ders Notları
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Enerji Dönüşümü ve Enerjinin Korunumu Bir cismin bulunduğu konumundan...
0
Ders Notları
KUVVET, İŞ ve ENERJİ İLİŞKİSİ İş Gündelik hayatta gerçekleştirdiğimiz birçok eylemi iş olarak...
0
Ders Notları
KÜTLE ve AĞIRLIK İLİŞKİSİ Yer Çekimi Kuvveti Havaya fırlattığımız silgi bir süre yükseldikten...
0
Ders Notları
Bu ünitede öğrencilerin; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenmeleri ve aralarındaki ilişki ve...
0
Ders Notları
Sabit Süratli Hareket Grafikleri Sabit Süratli Hareket Eşit zaman aralıklarında eşit yollar...
0
Ders Notları
Sabit Süratli Hareket Hareket ve Alınan Yol Varlıkların bulundukları noktadan zamanla yer...
0
Ders Notları
Bileşke Kuvvet Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin...
0
Ders Notları
Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çizimle...
0
Sürtünme Kuvveti
Ders Notları
Sürtünme Kuvveti İki yüzeyin birbirine temas etmesi sonucu yüzeyler arasında hareketi...
0
Ders Notları
Kuvvetin Ölçülmesi Kuvvet Bir ipi çekerek kopardığımızda, limonu sıktığımızda, odamızın...
0

Sayfalar