Deneyler - Etkinlikler

Deneyin Amacı: H2O2’nin madde miktarına göre reaksiyon hızının değişmesini gözlemek Deney Malzem...
Deneyin Adı: Enzimlerin miktarlarının reaksiyon hızına etkisi Den...
Deneyin Adı: Hücre Bölünmesi Deneyin Amacı: Hücre bölünmesin...
Deneyin Amacı: Kan grubu tayini yapmak Deneyin Yapılışı: Temiz bir lamı ortadan  bir çizgi...
Deneyin Amacı: Bir yaprağın alt yüzeyinden alınan ince bir kesiti mikroskopta inceleyerek stoma (göz...
Deneyin Amacı: Elektrikle yüklenmiş yalıtkan maddelerde bulunan elektronların, uygun ortamda bir baş...
Elektrik Sarkacı (Elektrikle Yüklü Cisimlerin Birbirine Etkisinin İncelenmesi) Deneyin Amacı: Elekt...
Deneyin Amacı: Soğan zarı hücresinde plazmoliz ve deplazmoliz olaylarını gözlemek. Deney Malzemel...
Deneyin Amacı: Işığın dalga özelliklerini kanıtlamak. Deney Malzemeleri: Yarıktan geçirilen ı...