Deneyler - Etkinlikler

Mikroskopta Ağız İçi Epitelinin İncelenmesi

Deneyin Amacı:Hayvan hücresinin temel kısımlarını incelemekDeney Malzemel...
Çiçeğin Bölümleri

Deneyin Amacı: Çiçeğin kısımlarını incelemek Deney Malzemeleri: Çiçek, bıçak ve...
Çimlenmeye Etki Eden Faktörler

Deneyin Amacı:Bitkilerin çimlenebilmesi için gerekli olan faktörleri kavramak.Deney Malzemeleri:Fas...
Suyun Elektrolizi

Deneyin Amacı: SUYUN ELEKTRİK AKIMININ ETKİSİYLE ELEMENTLERİNE AYRILMASININ GÖZLENMESİ Deney Mal...
Prokaryot Hücrenin İncelenmesi

Deneyin Amacı: Prokaryot hücreleri incelemek yapılarını tanıyabilmek....
DNA Molekülünün İncelenmesi Deneyi - Etkinliği

Deneyin Amacı: DNA modeli üzerinde DNA’nın yap...
Bakteri Hücrelerini Boyama ve İnceleme Deneyi - Etkinliği

Deneyin Amacı:Bu çalışmada , biberi su içerisin...
Canlıların Sınıflandırılması Deneyi - Etkinliği

Deneyin Amacı: Çeşitli Canlılarda Sınıflandırma...
Zardan Difüzyonla Geçiş Deneyi - Etkinliği

Deneyin Amacı: Bağırsak zarında difüzyonu gözlemek....
Sıcaklığın Enzimlere Etkisi Deneyi - Etkinliği

Deneyin Amacı: Sıcaklık etkisini karaciğerde bulunan...